[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : แจ้งการยกเลิกสถานศึกษา
ผู้เขียน : นางกนกวรรณ ไทยถานันดร์
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 147
Bookmark and Share


ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ได้มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน  ๑ แห่ง  คือโรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง  ตำบลหนองกุล  อำเภอโดนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) 21 มี.ค. 2560
     รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) 21 มี.ค. 2560
     แจ้งการรวมสถานศึกษา 14 มี.ค. 2560
     แจ้งการยกเลิกสถานศึกษา 14 มี.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Sumit 2017 13 มี.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-327443
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์