[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec


ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
14 ก.พ. 2560
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
14 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์รับย้ายศึกษานิเทศก์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
14 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
9 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
9 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง (เพิ่มเติม)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
8 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
8 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ว่าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
6 ก.พ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง (เพิ่มเติม)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางชุติกานต์ สามชูศรี
6 ก.พ. 2560
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับย้ายบุคลากร มาตรา 38 ค.(2)
อ่านต่อ...

จำนวน 5 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-327443
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์